ข้อมูลข้าราชการ-ลูกจ้างประจำย้ายออกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     

รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนสิงหาคม 2565
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวจิตรลดา จิตกุลสันติคีรีวิทยาคมร.ร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเ
2นายรุ่งโรจน์ เชียงแข็งดำรงราษฎร์สงเคราะห์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร สพม.น่าน สพม น่าน